Biolight

Team Tengsareid har investert i behandlingsapparatet Biolight.

Hva er Biolight?

Biolight er en svensk behandlingsmetode som stimulerer kroppens egen healingsprosess ved skader ved hjelp av pulserende infrarødt lys. Behandlingen er ikke-farmakologisk (ingen legemidler inntas) og utføres utvortes av de stallansatte. Den er smertefri og gir ingen bivirkninger for hestene.

Gjennom å bestråle den skadde delen av kroppen eller en stiv muskel med monokromatisk (spesifikk bølgelengde og bestemt energi) lys med en viss pulseringsfrekvens under et bestemt tidsintervall, overføres elektromagnetisk energi til kroppen. Cellenes aktivitet i det betennelsesrammede eller stive området øker og healingsprosessen fremskyndes markant.

Det finnes en lang rekke hyppig forekommende inflammatoriske tilstander som skaper mer eller mindre smertefulle tilstander for en hest, samtidig som dette ofte påfører eier kostnader i forbindelse med terepautbehandling og/eller veterinærbehandling. For ikke å snakke om hestens restitusjonstid der den står mer eller mindre ubrukbar “på boksen”. Målet med Biolight er å korte ned denne tiden vesentlig, få ned behandlingsutgiftene til eierne og for at hesten kommer raskere tilbake til start.

Områder hvor Biolight har effekt:

  • Akutte skader
  • Fjerner inflammatoriske tilstander
  • Smertelindrer
  • Drenering av slaggstoffer
  • Drenerer bort melkesyre i muskulatur
  • Leger sår 50% raskere.
  • Før eller etter “kvalitetsøkter” for å øke sirkulasjonen i muskler. Restitusjonstiden forkortes dermed markant.

Dokumentasjon og bivirkninger?

Biolight er et svensk patentert produkt og både metoden og utstyret er medisinsk godkjent og dokumentert ved blandt annet 20 kliniske studier. Det er ingen bivirkninger.

Hvem har utviklet og produsert Biolight?

Biolight International AB er en medisinteknisk bedrift som ble etablert i 1993 og har sitt hovedkontor i Danderyd utenfor Stockholm. Biolight International AB har brukt 25 år til forskning og utvikling av sitt produkt.

Hvem bruker Biolight?

Biolight har blitt brukt i en årrekke i Sverige innen skolemedisin, veterinærmedisin og av over 1000 travtrenere. (A og B trenere i Sverige)

Du kan lese mer om Biolight på disse nettsidene:

Biolight Int. AB

Biolight Animal

Eventuielle spørsmål kan disse rettes direkte til Åsbjørn
eller til André Moen, markeds og salgssjef i Biolight Norge. Tlf: 4847 3200

 

Comments are closed.