Quizresultater!

Idag var det ingen med rett svar!

Svar på quiz:

Spørsmål 1) Victory Dream

Spørsmål 2) Tekno Jerken og Will Prinsen

Spørsmål 3) Järvsöfaks

Foto: Arild Hansen

Comments are closed.