Denne personvernerklæringen omfatter hvordan Åsbjørn Tengsareid ENK (orgnr: 980 353 338) innhenter, behandler, lagrer og bruker personopplysningene om deg. Til lagring av dine personopplysninger benytter vi følgende tjenester fra eksterne nettsider / systemer som er eid og driftet av andre virksomheter. Disse omfatter: 1. E-postklient (For lagring av e-post, navn, emne og melding) 2. ProISP – Cpanel ( IP nummer lagres anonymt via besøksstatistikk) Med mindre det ikke er spesifisert i denne erklæringen, har vi ikke ansvar, innsyn og innhold om personopplysninger som legges inn på eksterne nettsteder. Ved kommentarer eller spørsmål til behandling i vår erklæring så kan dette rettes til: Åsbjørn Tengsareid ENK Hunsrødsvingen 5 3241 SANDEFJORD +47 915 86 639 asbjorn.tengsareid@lyse.net Åsbjørn Tengsareid ENK er ansvarlig av behandling for dine personopplysninger. Personopplysninger er frivillig å oppgi.

Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål:

Bruk av epostadresse til besvarelse av henvendelser. Din IP-adresse er anonym, brukes kun til å analysere trafikk til nettsiden.

Nyhetsbrev og henvendelse via skjema eller tilsendt e-post

For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må navn og epostadresse registreres. Ved kontakt oss. Ved henvendelser til oss via epost gjennom våre nettsider eller at du sender e-post til oss med e-post tjenester, vil alle innsendte data kunne bli lagret., Du har retten til når som helst å få data slettet og også få lagret data overført på fil levert til deg. Du har rett til innsyn i egne opplysninger. Ved ufullstendige, uriktige eller at du ikke selv har adgang til til å rette feil, så skal våre kontaktopplysninger benyttes for å rette eventuelle feil. Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31 For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte og godkjente personell i virksomheten som behandler informasjonen du gir ut. Dette ivaretas med gode rutiner for personvernopplysninger. Denne erklæringen gjelder for alle brukere av vår nettside. Det kreves at brukere aksepterer / godkjenner erklæringen. Ved aksept kan dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen og overføres til IT / databehandlere eller tredjeparter. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Tønsberg i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av lokal rett. Virksomheten forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre personvernerklæringen, og er gjeldende fra de publiseres. Sist revidert: 01.06.18