Treningstester

Måling av melkesyre, puls, fart og baneprofil

Logo-Backen-VP-orange

I samarbeid med Veterinær Thomas Backen har de siste 8 ukene planlagt og gjennomført treningstester på hestene som står på treningsanlegget Granum gård.
Dette inkluderer måling av puls, fart, baneprofil og melkesyre konsentrationen i blodet. Blodanalyser avseende celler og enzymer i blodet er også tatt.
Med hjelp av Polar pulsklokke kan vi måle hestenes puls under hele treningsøkten. Baneprofilen og hestens fart måles med en Polar GPS som er koblet til pulsklokken. Hver hest har en egen pulsklokke.

Melkesyre konsentrasjonen i blodet måles ved flere anledninger under treningsøkten.
Målingen av disse parametrene gir oss innblikk i hvor hardt hesten trenes og hvordan den svarer på treningen. Dataene som samles inn, brukes til videre planlegging og optimalisering av hvert individs trening.

Fredag den 15/8 gjennomførte vi en test når hestene gikk intervall trening i bakken. Kaldblodser og varmblodser trenes hver for seg og går i egne grupper avpasset til alder og treningsnivå.  Fart, lengde og antall intervaller er bestemt på forhånd.

Blodprøver ble tatt i forkant av trening, under trening og 48 timer etter trening. I blodprøvene ser vi konsentrasjonen av melkesyre og enzymer, disse variere med intensiteten i treningen.
Etter hver intervall tas det en blodprøv for å måle melkesyre nivået. Denne tas av veterinær og analyseres direkte på plass.

Hvorfor:

Ved å måle disse parametrene får vi ett innblikk i hvor hard trening hesten går i, og hvor hardt hesten går sammenlignet med de andre hestene den går sammen med. Og ved å gjenta målingene senere kan vi se om hesten har utviklet seg.

Mål:

  • Kunne trene mer effektivt og potensiere hestenes kapasitet ennå bedre.
  • Fange opp hester som trenes for hardt i forhold til sin kapasitet,
  • Unngå overtrening

Resultat av test gjennomført 15/8:

Her vises resultater på blodprøve og melkesyre og utskrift av puls , distanse og fart diagram. Denne grafen viser en treningsøkt med oppvarming de første 17-18 min og så kommer det 4 intervaller i bakken før rolig trav tilbake til stallen.

Treningstester

Blå er farten i min/km

Burgunder er baneprofilen/høyde i meter

Rød, skarp linje er puls slag/min

Melkesyre måles i mmol/l og tas i dette tilfellet etter hver intervall.